Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ

H κοινωφελής, μη-κερδοσκοπική οργάνωση «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ» ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά ιατροφαρμακευτικής στήριξης ευάλωτων ομάδων/ατόμων, που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, χωρίς καμία ηλικιακή, φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκριση. Ο ΣΑΣΜ επέλεξε να στηρίξει το πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα» που έχει στόχο την εμβολιαστική κάλυψη ανασφάλιστων παιδιών ενισχύοντας τρεις δράσεις εμβολιασμού στην περιοχή της Θράκης.