σχεδία

Η έκδοση του περιοδικού δρόμου «σχεδία», μία από τις κύριες δράσεις της «Διογένης ΜΚΟ», στοχεύει στην άμεση υποστήριξη συμπολιτών μας, που βιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο την κοινωνική και οικονομική κρίση, που μαστίζει τη χώρα μας: άστεγοι, άνεργοι και κοινωνικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας, που μέσω της συμμετοχής τους στις δράσεις της οργάνωσης εισέρχονται σε διαδικασία κοινωνικής επανένταξης.